online terapiOnline terapi giver dig mulighed for at arbejde med dét, som fylder hos dig – uanset hvor du befinder dig. Sessionerne foregår gennem det medie, der passer dig bedst (SKYPE/Messenger/FaceTime/Viber & WhatsApp) og varer ca. 70 min.

Der kan være mange grunde til at få online terapi. Online terapi er ideel, hvis du lever et liv, hvor det er hensigtsmæssigt for dig at spare tid på transport. Det kan også være, du føler dig mere tilpas ved at modtage online terapi, end hvis du skulle møde op fysisk. Eller måske rejser du meget og ønsker online terapi på farten.

Jeg er der både for dig og ved din side i den proces, du gennemgår. Gennem samtale og kropsterapeutiske øvelser støtter jeg dig igennem de udfordringer, du møder, ligesom at jeg belyser nye indgangsvinkler og handlemuligheder for dig. På den måde har vi fokus på dine udviklingspotentialer, samtidig med at vi bearbejder dét, som fylder hos dig – i din krop, dine tanker & dine følelser.

Ved online terapi vil vi have fokus på den terapeutiske samtale, som møder dig dér, hvor du er. Under samtalen berører vi problematikker i dit liv, tanke- og adfærdsmønstre, og dét, der fylder hos dig på det kropslige, følelsesmæssige & mentale plan. Nogle klienter kontakter mig, fordi de har nogle helt konkrete problematikker, som de ønsker hjælp til at få løst. Andre ønsker online terapi, fordi de føler sig nedtrykte eller ikke har det så godt uden helt at være klar over hvorfor. Sammen finder vi ud af, hvad du har brug for på din vej. I løbet af samtalen kommer vi ind på din livskvalitet og livsstil, så vi kan skabe de bedste betingelser for et liv i balance.

De kropsterapeutiske øvelser har afsæt i dit fokuspunkt og inddrager både krop og psyke, da jeg møder dig ud fra en forståelse af, at krop og psyke hænger sammen. Øvelserne kan hjælpe til større kropsbevidsthed, stressreduktion og øget velvære. Det kan fx være meditations- eller skriveøvelser. Ofte vil vi arbejde med afspændingsøvelser, og det kan være gavnligt at arbejde videre med øvelserne på egen hånd, så du fortsat skaber de bedste resultater for dig selv.

Ikke to sessioner vil være ens, og indholdet afhænger af dig og dine behov. Jeg tager altid udgangspunkt i det psykomotoriske, holistiske fundament, hvor krop & sind hænger uforeneligt sammen.

Online terapi med psykomotorisk afsæt hjælper så mange mennesker, fordi der arbejdes med både krop og psyke. Når vi arbejder med disse aspekter sammenhængende, bliver der skabt stor mulighed for healing.

Du er meget velkommen til at kontakte mig på tlf. 42300402 eller via kontaktformularen her, hvis du har spørgsmål eller ønsker at booke en tid. Jeg ser frem til at høre fra dig.

online terapi